Info Pomoć  

 Početna za: BERILIJ, Be  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 4
Relativna atomska masa 9,012182
Naziv na hrvatskom Berilij
Internacionalni naziv Beryllium
Oksidacijska stanja 2
Talište / Vrelište (K) 1551+-5 / 3243 (pod tlakom)
Elektronegativnost 1,57 / 4,9 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s2
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Zemnoalkalijski metali

BERILIJ, Be
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:
 

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Berilij je otkrio Nicholas Louis Vauquelin u Parizu u Francuskoj. Izolirao ga je F. Wöhler u Berlinu, Njemačka, i neovisno A. A. B. Bussy Parizu.

Opis: Berilij je srebrno bijeli, gladak, relativno mekan metal. Može ga se dobiti elektrolizom otopljenog BeCl2. Na njega ne djeluju ni zrak ni voda, čak ni pri crvenom usijanju. Berilij se koristi za proizvodnju legura sa Bakrom i Niklom, a ima i odličnu električnu i toplinsku vodljivost. Bakrena slitina s bakrom se koristi za izradu alata koji ne iskri. 

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: -18

Radijus / pm
Ionski: Be+ 34
Atomski: 113
Kovalentni: 89

Elektronegativnost

Pauling: 1,57
Allred: 1,47
Apsolutna: 4,9 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Be^2 [He] BeO, Be(OH)2, BeH2, [Be(OH2)4]^2+(aq), BeF2, BeCl2, itd., BeCO3, soli Berilija

 

  Početna za: BERILIJ, Be

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku