Info Pomoć  

 Početna za: BERILIJ, Be  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 4
Relativna atomska masa 9,012182
Naziv na hrvatskom Berilij
Internacionalni naziv Beryllium
Oksidacijska stanja 2
Talište / Vrelište (K) 1551+-5 / 3243 (pod tlakom)
Elektronegativnost 1,57 / 4,9 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s2
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Zemnoalkalijski metali

BERILIJ, Be
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:
 

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1551 +/- 5
Vrelište/K: 3243 (pod tlakom)
Hspajanja/kJ mol^-1: 9,80
Hisparavanja/kJ mol^-1: 308,8
Gustoća/kg m^-3: 1847,7 [(s), 293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 200 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 4,88
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -1,3x10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 9,50 16,44
(g) 324,6 286,6 136,269 20,786

 

  Početna za: BERILIJ, Be  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku