Info Pomoć  

 LITIJ, Li  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 3
Relativna atomska masa 6,941
Naziv na hrvatskom Litij
Internacionalni naziv Lithium
Oksidacijska stanja -1, [1]
Talište / Vrelište (K) 453,69 / 1620
Elektronegativnost 0,98 / 3,01 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s1
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Alkalijski metali

LITIJ, Li
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Lithium Lithium Lithium Litij Litio Lithium Lithium Lítio Litio Litium

 

Otkriven 1817. u petalitu (J. A. Arfwedson). U elementarnom stanju mekan, žilav, metal srebrno-bijele boje, u mnogome sličan natriju; na vlažnom zraku pokriva se (sporije nego ostali alkalijski metali) isprva žućkastom, a onda sivom prevlakom hidroksida. Litij se nalazi u dvadesetak minerala (osobito u kiselom eruptivnom stijenju kao pratilac natrija), u nekim mineralnim vodama, u pepelu nekih biljaka (npr. duhana) i drugdje u prirodi. Najvažniji su minerali litija alumosilikati spodumen (trifan), lepidolit (litijski tinjac) i petalit (kastor), pa fluorofosfat ambligonit. Najbogatija su nalazišta litijskih ruda u Kanadi. Metalni se litij proizvodi elektrolizom eutektičke smjese litij-klorida i drugih alkalijskih soli; služi kao sastojak nekih legura, kao dodatak nekim legurama aluminija i magnezija, za proizvodnju metalo-organskih spojeva koji se upotrebljavaju u organskoj sintezi, kao katalizator u proizvodnji umjetnog kaučuka, za neke djelove televizorskih cijevi, za suhe galvanske elemente.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Litij u elementarnom stanju.

Od spojeva litija tehnički su važni litij-karbonat (Li2CO2) koji služi za proizvodnju drugih spojeva litija, u keramici i proizvodnji stakla, u medicini, kao lijek protiv uloga i reumatizma zglobova. Za ovo posljednje danas se upotrebljava također litij citrat ili salicilat; litij-klorid (LiCl), otrovna higroskopna sol, i litij-fluorid (LiF), u vodi netopiv, služe kao sastojci praška za zavarivanje aluminija, a klorid i za sušenje plinova; litij-hidrid (LiH) razvija s vodom vodik pa se upotrebljava za punjenje balona; litij-nitrat (LiNO3) služi za crvene rakete u pirotehnici i kao raketno gorivo jer na jedinicu težine sadržava maksimalnu količinu kisika; litij-hidroksid (LiOH) upotrebljava se u akumulatorima, fotografskim razvijačima i u proizvodnji posebnih maziva; litij-stearat (C17H35COOLi) služi i kao stabilizator za polivinilklorid, za maziva i u industriji olovaka; litij-bromid (LiBr x H2O), higroskopna sol, služi u medicini kao sedativ, u uređajima za klimatizaciju kao rashladno sredstvo.

 

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 LITIJ, Li

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku