Info Pomoć  

 Početna za: SREBRO, Ag  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 47
Relativna atomska masa 107,8682
Naziv na hrvatskom Srebro
Internacionalni naziv Argentum
Oksidacijska stanja 0, [1], 2, 3
Talište / Vrelište (K) 1235,08 / 2485
Elektronegativnost 1,93 / 4,44 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 11 / Ib
Spada u skupinu Bakrova sk.

SREBRO, Ag
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1235,08
Vrelište/K: 2485
Hspajanja/kJ mol^-1: 11,3
Hisparavanja/kJ mol^-1: 255,1
Gustoća/kg m^-3: 10500 [293 K]; 9345 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 429 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 10,27
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -2,27 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 42,55 25,351
(g) 284,55 245,65 172,997 20,786

 

  Početna za: SREBRO, Ag  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku