Info Pomoć  

 Početna za: SREBRO, Ag  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 47
Relativna atomska masa 107,8682
Naziv na hrvatskom Srebro
Internacionalni naziv Argentum
Oksidacijska stanja 0, [1], 2, 3
Talište / Vrelište (K) 1235,08 / 2485
Elektronegativnost 1,93 / 4,44 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 11 / Ib
Spada u skupinu Bakrova sk.

SREBRO, Ag
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

Minerali: Srebro se prirodno pojavljuje kao kristal, ali više kao kompaktna masa. Nalazišta su u Norveškoj, Njemačkoj, Meksiku, Čileu, Kanadi, Australiji, Sardiniji i SAD-u.

 

Mineral Formula Gustoća Tvrdoća Struktura
Akantit Ag2S 7,2 2-2,5 monoklinska
Klorargirit AgCl 5,556 2,5 kubična
Polibasit (Cu,Ag)16Sb2S11 6,1 2-3 monoklinska
Stefanit Ag5SbS4 6,26 2-2,5 ortogonalna

Glavne rude: akantit, stefanit

Svjetska proizvodnja/m^3 godina: 9950

Rezerve: 1 x 10^6

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljivo u obliku kristala, folije, granula, u prahu, u obliku štapova žice, ili vune. (SIGURNO)

 

 Početna za: SREBRO, Ag

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku