Info Pomoć  

 Početna za: ITERBIJ, Yb  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 70
Relativna atomska masa 173,04
Naziv na hrvatskom Iterbij
Internacionalni naziv Ytterbium
Oksidacijska stanja 2, [3]
Talište / Vrelište (K) 1097 / 1466
Elektronegativnost n.a / 3,5 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f146s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

ITERBIJ, Yb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Dobiva se tako da se iz smjese lantanida izdvaja redukcijom natrijevim amalganom nakon čega se iterbij izdvaja sublimacijom i skuplja na kondenzoru. Glavna sirovina iz koje se komercijalno prizvodi monacitni su pijesci koji sadrže oko 0.03% Yb, te ksenotim.

Iterbij se danas najviše koristi u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima, a u praksi ima vrlo malu upotrebu. Elementarni iterbij i njegovi spojevi koriste se za izradu specijalnih feritnih magnetskih materijala s "mjehuričastim" (odnosno "kapljičastim") magnetskim domenama (tzv. "magnetic bublles"). Koristi se također u laserskoj tehnici te u sastavu luminiscentnih prahova koji pretvaraju IC-zračenje u vidljivu svjetlost. Radioaktivni izotop 169Yb primjenjuje se u industrijskoj i medicinskoj radiografiji. Dodaje se u malim količinama nehrđajućim čelicima za poboljšanje mehaničkih svojstava i čistoće prilikom prerade čelika.

Iterbij stvara spojeve u kojima ima oksidacijski broj +2 i +3, a značajniji su iterbijev(II)-bromid (YbBr2), iterbijev(II)-fluorid (YbF2), iterbijev(II)-jodid (YbI2), iterbijev(II)-klorid (YbCl2), iterbijev(III)-oksid (Yb2O3) i iterbijev(III)-hidroksid (Yb(OH)3).

 

 Početna za: ITERBIJ, Yb

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku