Info Pomoć  

 Početna za: VOLFRAM, W  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 74
Relativna atomska masa 183,84
Naziv na hrvatskom Volfram
Internacionalni naziv Wolframum
Oksidacijska stanja -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Talište / Vrelište (K) 3680+-20 / 5930
Elektronegativnost 2,36 / 4,4 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d46s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 6 / VIb
Spada u skupinu Kromova sk.

VOLFRAM, W
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 3680 +/- 20
Vrelište/K: 5930
Hspajanja/kJ mol^-1: 35,2
Hisparavanja/kJ mol^-1: 799,1
Gustoća/kg m^-3: 19300 [293 K]; 17700 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 174 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 9,53
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +4,0 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 32,64 24,24
(g) 849,4 807,1 173,950 21,309

 

  Početna za: VOLFRAM, W  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku