Info Pomoć  

 Početna za: TULIJ, Tm  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 69
Relativna atomska masa 168,93421
Naziv na hrvatskom Tulij
Internacionalni naziv Thulium
Oksidacijska stanja 2, [3]
Talište / Vrelište (K) 1818 / 2220
Elektronegativnost 1,25 / 3,4 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d15s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

TULIJ, Tm
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1818
Vrelište/K: 2220
Hspajanja/kJ mol^-1: 18,4
Hisparavanja/kJ mol^-1: 247
Gustoća/kg m^-3: 9321 [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 16,8 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 18,12
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +1,90 x 10^-6 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 74,01 27,03
(g) 232,3 197,5 190,113 20,786

 

  Početna za: TULIJ, Tm  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku