Info Pomoć  

 Početna za: RUTENIJ, Ru  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 44
Relativna atomska masa 101,07
Naziv na hrvatskom Rutenij
Internacionalni naziv Ruthenium
Oksidacijska stanja -2, 0, 1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8
Talište / Vrelište (K) 2583 / 4173
Elektronegativnost 2,2 / 4,5 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d75s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 8 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

RUTENIJ, Ru
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 2583
Vrelište/K: 4173
Hspajanja/kJ mol^-1: 23,7
Hisparavanja/kJ mol^-1: 567,
Gustoća/kg m^-3: 12370 [293 K]; 10900 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 117 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 8,14
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +5,37 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 28,53 24,06
(g) 642,7 595,8 186,507 21,522

 

  Početna za: RUTENIJ, Ru  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku