Info Pomoć  

 Početna za: PLATINA, Pt  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 78
Relativna atomska masa 195,08
Naziv na hrvatskom Platina
Internacionalni naziv Platinum
Oksidacijska stanja 0, 2, [4], 5, 6
Talište / Vrelište (K) 2045 / 4100+-100
Elektronegativnost 2,28 / 5,6 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d96s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

PLATINA, Pt
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Platina je bila poznata pretkolumbovskim Južnoamerikancima, a u Europu je donesena oko 1750.

Opis: Platina je sjajan, srebrnkasto-bijel, vodljiv i lako obradiv metal. Otporna je na utjecaje zraka i vode i otapa se samo u "aqua regia" (HCl/HNO3) i lužinama. Koristi se za nakit, u anti-kancerogenim lijekovima, katalizatorima i katalitičkim konverterima.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 205,3

Radijus / pm
Ionski: Pt4+ 70; Pt2+ 85
Atomski: 138
Kovalentni: 129

Elektronegativnost

Pauling: 2,28
Allred: 1,44
Apsolutna: 5,6 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Pt^0 d10 [Pt(PPh3)3], [Pt(PF3)4]
Pt^2 d8 PtO, PtCl2, PtBr2, [PtCl4]^2-, [Pt(CN)4]^2-, kompleksi
Pt^4 d6 PtO2, [Pt(OH)6]^2- (aq), PtF4, PtCl4, itd., [PtCl6]^2-, kompleksi
Pt^5 d5 (PtF5)4, [PtF6]^-
Pt^6 d4 PtO3, PtF6

 

  Početna za: PLATINA, Pt

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku