Info Pomoć  

 Početna za: PLATINA, Pt  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 78
Relativna atomska masa 195,08
Naziv na hrvatskom Platina
Internacionalni naziv Platinum
Oksidacijska stanja 0, 2, [4], 5, 6
Talište / Vrelište (K) 2045 / 4100+-100
Elektronegativnost 2,28 / 5,6 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d96s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

PLATINA, Pt
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 36
Masa izotopa:
od 172 do 201

Ključni izotopi

Nuklid: 190^Pt* 192^Pt** 194^Pt 195^Pt 196^Pt 198^Pt
Atomska masa: 189,959917 191,961019 193,962655 194,964766 195,964926 197,967769
Prirodna količina (%): 0,01 0,79 32,9 33,8 25,3 7,2
Nuklearni spin: 0+ 0+ 0+ 1/2- 0+ 0+
Nuklearni magnetski moment: +0,60950
Korištenje: E E E E, NMR E E
*190^Pt je radioaktivan sa vremenom poluraspada 6,9 x 10^11 god. i načinom raspada alfa (3,18 MeV)
**
192^Pt je radioaktivan sa vremenom poluraspada 1 x 10^10 god. i načinom raspada alfa

 Početna za: PLATINA, Pt

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku