Info Pomoć  

 Početna za: PROTAKTINIJ, Pa  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 91
Relativna atomska masa 231,03588
Naziv na hrvatskom Protaktinij
Internacionalni naziv Protactinium
Oksidacijska stanja 3, 4, [5]
Talište / Vrelište (K) 2113 / 4300
Elektronegativnost 1,5 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f26d17s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

PROTAKTINIJ, Pa
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Kako ga u uranovim rudama ima u vrlo malim količinama, izolira se vrlo teško. Metal protaktinija dobiva se redukcijom protaktinijevog(IV)-fluorida barijem pri čemu se PaF4 raspada na užarenoj volframovoj žici. Može se dobiti i raspadom protaktinijevog(V)-oksida (P2O5) u visokom vakuumu uz bombardiranje elektronima.

Poznata su dvadeset dva radioaktivna izotopa protaktinija s masenim brojevima od 215 do 238, a najstabilniji je izotop 231Pa s vremenom poluraspada t1/2 = 32600 g. Vrlo je toksičan zbog jake radioaktivnosti.

Protaktinij može dati spojeve u kojima ima oksidacijsko stanje +4 i +5 od kojih je drugo stabilnije. Poznati su i stabilni svi halogenidi u oba oksidacijska stanja i svi se mogu hidrolizirati u hidrate i na koncu u oksihalogenide PaOX2 i PaOX3. Značajniji spojevi su:

-Protaktinijevi(IV)-halogenidi (PaF4, PaCl4, PaBr4 i PaI4)

-Protaktinijev(V)-fluorid (PaFs) nastaje otapanjem protaktinijevog(V)-oksida u fluorovodiku, a dodatkom KF može se izolirati K2PaF7.

-Protaktinijev(V)-oksid (Pa2O5) lako se otapa u fluorovodiku, a bazniji je od tantalovog(V)-oksida.

 Početna za: PROTAKTINIJ, Pa

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku