Info Pomoć  

 Početna za: ŽIVA, Hg  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 80
Relativna atomska masa 200,59
Naziv na hrvatskom Živa
Internacionalni naziv Hydrargyrum
Oksidacijska stanja 1, [2]
Talište / Vrelište (K) 234,28 / 629,73
Elektronegativnost 2,00 / 4,91 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 12 / IIb
Spada u skupinu Cinkova sk.

ŽIVA, Hg
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Živa je bila poznata još antičkim civilizacijama.

Opis: Živa je tekući, srebrnkast metal. Stabilna je na zraku i u vodi, ne reagira sa kiselinama (osim koncetrirane HNO3) i lužinama. Koristi se u ćelijama za elektrolizu kod proizvodnje klora i natrijevog hidroksida; u uličnoj rasvjeti, fungicidima, električnim napravama, itd.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: -18

Radijus / pm
Ionski: Hg2+ 112; Hg+ 127
Atomski: 160
Kovalentni: 144

Elektronegativnost

Pauling: 2,00
Allred: 1,44
Apsolutna: 4,91 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Hg^1 d10 s1 Hg2F2, Hg2Cl2 itd., Hg2^2+ soli, većina su netopive, osim Hg2(NO3)2.2H2O
Hg^2 d10 HgO, HgS, HgF2, HgCl2 itd., Hg^2+ soli, [Hg(OH2)6]^2+ (aq), HgN(OH), kompleksi npr. [Hg(SCN)4]^2-, Hg(CH3)2 itd.

 

  Početna za: ŽIVA, Hg

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku