Info Pomoć  

 Početna za: ŽIVA, Hg  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 80
Relativna atomska masa 200,59
Naziv na hrvatskom Živa
Internacionalni naziv Hydrargyrum
Oksidacijska stanja 1, [2]
Talište / Vrelište (K) 234,28 / 629,73
Elektronegativnost 2,00 / 4,91 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 12 / IIb
Spada u skupinu Cinkova sk.

ŽIVA, Hg
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 234,28
Vrelište/K: 629,73
Hspajanja/kJ mol^-1: 2,331
Hisparavanja/kJ mol^-1: 59,15
Gustoća/kg m^-3: 13546 [292 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 8,34 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 14,81
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -2,095 x 10^-9 (l)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 76,02 27,983
(g) 61,317 31,820 174,96 20,786

 

  Početna za: ŽIVA, Hg  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku