Info Pomoć  

 Početna za: HELIJ, He  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 2
Relativna atomska masa 4,002602
Naziv na hrvatskom Helij
Internacionalni naziv Helium
Oksidacijska stanja [0]
Talište / Vrelište (K) 0,95 (pod tlakom) / 4,216
Elektronegativnost n.a. / 12,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 1s2
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plin

HELIJ, He
 

Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 0,95 (pod tlakom)
Vrelište/K: 4,216
Kritična temperatura/K: 5,25
Hspajanja/kJ mol^-1: 0,021
Hisparavanja/kJ mol^-1: 0,082
Gustoća/kg m^-3: n.a. [(s)]; 124,8 [(l), vrelište]; 0,1785 [(g), 273 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 0,152 [300 K] (g)
Molarni volumen/ cm^3: 32,04 [4 K]
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -5,9x10^-9 (g)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
Plin 0 0 126,150 20,786

 

  Početna za: HELIJ, He  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku