Info Pomoć  

 Početna za: HELIJ, He  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 2
Relativna atomska masa 4,002602
Naziv na hrvatskom Helij
Internacionalni naziv Helium
Oksidacijska stanja [0]
Talište / Vrelište (K) 0,95 (pod tlakom) / 4,216
Elektronegativnost n.a. / 12,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 1s2
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plin

HELIJ, He
 

Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Dobivanje helija:

Najveći dio helija dobiva se iz zemnog plina, a manji dio ukapljivanjem i frakcijskom destilacijom tekućeg zraka, te iz minerala koje sadrže helij zagrijavanjem tih minerala na temperature preko 1000°C.

Dobivanje helija iz zemnog plina započinje njegovim pročišćavanjem i ispiranjem s monoetanolaminom i dietilen-glikolom, zatim sušenjem s aktivnim aluminijevim oksidom pri čemu se odstrane voda, ugljikov(IV)-oksid (CO2) i sulfidni plinovi. Tako pročišćeni zemni plin ulazi u izmjenjivač topline gdje se uklanjaju najprije teži ugljikovodici, a zatim metan pri čemu nastaje sirovi helij koncentracije oko 70% s primjesama dušika, argona, vodika i neona. Sirovi helij preko izmjenjivača topline odlazi u uređaj za čišćenje helija gdje se komprimira na tlak 17,3 MPa, a zatim se u glavnom izmjenjivaču topline hladi ukapljenim dušikom do temperature 77 K (-196°C). Pri tom se ostali plinovi ukapljuju, a helij ostaje plinovit i propuštanjem kroz kolone s aktivnim ugljenom gdje se pročisti se do čistoće 99,997%. 

Helij se dobiva iz zraka pri proizvodnji tekućeg dušika kada se izdvaja nekondenzirana, plinovita faza, u kojoj je najviše dušika, zatim neona i helija te nešto vodika. Iz sirove smjese određenim postupcima uklanjaju se vodik i dušik pri čemu se dobije smjesa koja sadrži 75% neona i 25% helija. Iz smjese se ukapljivanjem odvaja neon, a plinovita faza sadrži helij s relativno malo primjesnih plinova. Dobiveni plinoviti helij se ukapljuje.


Svojstva i upotreba helija:

Helij je pri standardnim uvjetima jednoatomni plin bez boje, mirisa i okusa. Poznata su dva stabilna prirodna izotopa helija: 3He i 4He i četiri radioaktivna izotopa (SHe, 6He, 7He, 8He, svi s veoma kratkim vremenom poluraspada). Izotopi 3He i 4He su jedine poznate tvari koje se ne skrućuju pod tlakom vlastitih para, tj. ostaju tekući sve do temperature bliske apsolutnoj nuli. Povećanjem tlaka na nižim temperaturama helijevi izotopi prelaze u čvrsto stanje koje se javlja u tri alotropske modifikacije. Pri visokim tlakovima čvrsti helij ima plošno centriranu kubičnu kristalnu rešetku, na srednjim i nižim tlakovima gustu heksagonsku rešetku, a u području najnižih temperatura ima prostorno centriranu rešetku. Tekući helij postoji u dva oblika, kao helij-I koji daljnim hlađenjem pri temperaturi 2,172 K i tlaku od 1atm (tzv. alfa-točka) prelazi u suprafluidni oblik, tzv. helij-II. Pretpostavlja se da helij-II sadrži dvije tekuće komponente. Jedna je slična heliju-I i ponaša se kao normalna tekućina, a druga je suprafluidna tekućina.

Helij se u velikim količinama upotrebljava u metalurgiji kao zaštitna atmosfera u proizvodnji različitih specijalnih materijala i reaktivnih metala, kao što su nikal i cirkonij, pri zavarivanju metala nestabilnih pri višim temperaturama, te za stvaranje zaštitne plazme u uređajima za rezanje nehrđajućeg čelika. Helij se upotrebljava kao plin nosilac u plinskoj kromatografiji, u detektorima za otkrivanje pukotina, u laserima (poznat je prvi plinski He-Ne laser) te za stvaranje zaštitne atmosfere u proizvodnji monokristala (npr. poluvodiča silicija i germanija). Koristi se kao rashladni medij za izuzetno precizne instrumente koji se hlade na najniže temperature kako bi se uklonio "termički šum" u mjerenju. Također se koristi za održavanje niskih temperatura elektroničkih elemenata koji rade u supravodljivom režimu (Josephsonovi spojevi, SQUID-ovi). U istu svrhu se koristi i u svemirskim letjelicama za hlađenje izuzetno osjetljivih detektora.

U nuklearnoj tehnici helij se koristi kao medij za prijenos topline u plinom hlađenim reaktorima. Njime se pune niskotemperaturni plinski termometri, meteorološki baloni i transportne lebdjelice. U medicini se koristi u smjesi s kisikom za pacijente s respiratornim (astmatičkim) smetnjama, a miješa se i s nekim anesteticima umanjujući njihovu eksplozivnost u zraku. Smjesa od 79% helija i 21% kisika katkad se upotrebljava za punjenje boca za ronjenje (i za liječenje ronilačke bolesti).

Jedna od novijih primjena helija je u NMR uređajima sa supravodljivim elektromagnetima za njihovo hlađenje. Helij je danas u zemljama razvijenih visokih tehnologija strateški materijal, a u nekima ima i tretman nacionalne sigurnosti (SAD). 
Zbog vrlo stabilne elektronske konfiguracije helij je kemijski inertan, a u posebnim uvjetima može dati vrlo mali broj nestabilnih spojeva. Mogući spojevi helija s nekim metalima su: WHe2, Pt3He, FeHe, PdHe i BiHe.

 Početna za: HELIJ, He

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku