Info Pomoć  

 Početna za: ŽELJEZO, Fe  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 26
Relativna atomska masa 55,845
Naziv na hrvatskom Željezo
Internacionalni naziv Ferrum
Oksidacijska stanja -2, -1, 0, 1, 2, [3], 4, 5, 6
Talište / Vrelište (K) 1808 / 3023
Elektronegativnost 1,83 / 4,06 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d64s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 8 / VIIIb
Spada u skupinu Trijada željeza

ŽELJEZO, Fe
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1808
Vrelište/K: 3023
Hspajanja/kJ mol^-1: 14,9
Hisparavanja/kJ mol^-1: 351,0
Gustoća/kg m^-3: 7874 [293 K]; 7035 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 80,2 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 7,09
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: feromagnetski

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 27,28 25,10
(g) 416,3 370,7 180,490 25,677

 

  Početna za: ŽELJEZO, Fe  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku