Info Pomoć  

 Početna za: ERBIJ, Er  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 68
Relativna atomska masa 167,26
Naziv na hrvatskom Erbij
Internacionalni naziv Erbium
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 1802 / 3136
Elektronegativnost 1,24 / 3,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f126s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

ERBIJ, Er
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1802
Vrelište/K: 3136
Hspajanja/kJ mol^-1: 17,2
Hisparavanja/kJ mol^-1: 292,9
Gustoća/kg m^-3: 9066 [298 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 14,3 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 18,44
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +3,33 x 10^-6 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 73,18 28,12
(g) 317,1 280,7 195,59 20,79

 

  Početna za: ERBIJ, Er  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku