Info Pomoć  

 Početna za: ERBIJ, Er  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 68
Relativna atomska masa 167,26
Naziv na hrvatskom Erbij
Internacionalni naziv Erbium
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 1802 / 3136
Elektronegativnost 1,24 / 3,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f126s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

ERBIJ, Er
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Tek su 1905. g. Urbain i James, nezavisno jedan od drugog, izolirali relativno čist oksid erbija Er2O3, a Klemm i Bommer su 1936. g. dobili metalni erbij redukcijom bezvodnog klorida parama kalija. Potpuno čisti erbij dobiven je tek zadnjih godina razvojem novih metoda izdvajanja pojedinih elemenata iz smjese lantanida. U prirodi se erbij nalazi u mineralima u kojima dolazi s ostalim "rijetkim zemljama" kao što su ksenotim i gadolinit (vidi kod Ce i Dy).

Koristi se u nuklearnoj tehnologiji zbog sposobnosti apsorpcije neutrona i u metalurgiji. Na primjer, snižava tvrdoću vanadiju što omogućuje njegovu kvalitetniju mehaničku obradu. Sam metalni erbij nije tvrd i lako se obraduje standardnim alatima. Erbijev oksid koristi se kao sastojak pigmenata za stakla, porculane i glazure gdje im daje osebujnu roza boju. To je posljedica oštre selektivne apsorpcije pojedinih boja vidljivog spektra.

 Početna za: ERBIJ, Er

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku