Info Pomoć  

 Početna za: DISPROZIJ, Dy  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 66
Relativna atomska masa 162,50
Naziv na hrvatskom Disprozij
Internacionalni naziv Dysprosium
Oksidacijska stanja 2, [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1685 / 2835
Elektronegativnost 1,22 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 4d15s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

DISPROZIJ, Dy
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1685
Vrelište/K: 2835
Hspajanja/kJ mol^-1: 17,2
Hisparavanja/kJ mol^-1: 293
Gustoća/kg m^-3: 8550 [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 10,7 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 19,00
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +8,00 x 10^-6 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 74,77 28,16
(g) 290,4 254,4 196,63 20,79

 

  Početna za: DISPROZIJ, Dy  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku