Info Pomoć  

 Početna za: UNUNHEKSIJ, Uuh  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 116
Relativna atomska masa Nepoznata
Naziv na hrvatskom Ununheksij
Internacionalni naziv Ununhexium
Oksidacijska stanja Nepoznata
Talište / Vrelište (K) Nepoznati
Elektronegativnost Nepoznata
Konfiguracija zadnje ljuske ?
Element je Metal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

UNUNHEKSIJ, Uuh
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Bor su otkrili L. J. Lussac i L. J. Thenard u Parizu, Francuska i Humphry Davy in Londo, Engleska.

Opis: Bor je ne-metalni element koji može biti u nekolko formi. Najčešća je amorfni Bor, tamni prah koji ne reagira s kisikom, vodom, kiselinama i lužinama. Reagira jedino s metalima s kojima stvara boride. Bor se koristi u izradi borosilikatnog stakla, praha za pranje veša i usporivača gorenja.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 26,7

Radijus / pm
Ionski: B3+ 23
Atomski: 83
Kovalentni: 88
van der Waals: 208

Elektronegativnost

Pauling: 2,04
Allred: 2,01
Apsolutna: 4,29 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

B^3 [He] B2O3, H3BO3 = B(OH)3, borati: Na2[B4O5(OH)4] x 8H2O, B2H6, B4H10, NaBH4, BF3, BCl3

Standardni redukcijski potencijali E°/V

3 0
B(OH)3 < -0,890 > B
BF4^- < -1,284 > B

 

  Početna za: UNUNHEKSIJ, Uuh

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku