Info Pomoć  

 Početna za: TEHNECIJ, Tc  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 43
Relativna atomska masa 98,9063 (Tc-99)
Naziv na hrvatskom Tehnecij
Internacionalni naziv Technetium
Oksidacijska stanja -1, 0, 1, [4], [5], 6, 7
Talište / Vrelište (K) 2445 / 5150
Elektronegativnost 1,9 / 3,91 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d65s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 7 / VIIb
Spada u skupinu Manganova sk.

TEHNECIJ, Tc
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Čisti metalni tehnecij može se dobiti redukcijom tehnecijevog(VII)-sulfida (Tc2S7), amonijevog pertehnata (NH4TcO4) ili kalijevog pertehnata (KTcO4) u struji vodika.

Tehnecij je srebrnosiv metal koji stajanjem na vlažnom zraku polako gubi metalni sjaj. Ispod temperature -262°C (11 K) postaje supravodljiv. Otapa se u dušičnoj i koncentriranoj sumpornoj kiselini, a ne otapa u klorovodičnoj kiselini. Dobar je inhibitor korozije čelika, ali je upotreba jako ograničena zbog radioaktivnosti.

Poznata su dvadeset i dva umjetna radioaktivna izotopa tehnecija s masenim brojevima od 90 do 111 koji se uglavnom mogu dobiti bombardiranjem molibdena neutronima, protonima, deuteronima ili alfa-česticama. Devet izotopa ima izomere. Najdulje vrijeme poluraspada ima izotop 97Tc - 2,6xl06 g.

Tehnecij u najvažnijim spojevima ima oksidacijsi broj +4 i +7, a prema kemijskim svojstvima najsličniji je reniju.

-Tehnecijev(IV)-klorid (TcCl4) crven je kristal poput rubina, a dobiva se zagrijavanjem metala u struji klora.

- Tehnecijev(IV)-oksid (TcO2) ima strukturu vrlo sličnu strukturi rutila, amfoteran je s jače izraženim kiselim svojstvima.

-Tehnecijev(VII)-oksid (Tc2O7) dobiva se direktnom sintezom elemenata pri visokoj temperaturi. Reakcijom s amonijakom stvara amonijev pertehnat (NH4TcO4). S vodom daje pertehnecijevu kiselinu.

-Pertehnecijeva kiselina (HTcO4) ima tamno crvene kristale. Jako je disocirana u vodenim otopinama. Daje soli pertehnate.

-Tehnecijev(VII)-sulfid (Tc2S7) nastaje taloženjem pomoću H2S iz jako kisele otopine (HCl). S vodikovim peroksidom u lužnatoj otopini se lako i potpuno prevodi u sol i pertehnate.

 

 Početna za: TEHNECIJ, Tc

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku