Info Pomoć  

 Početna za: RUTHERFORDIJ, Rf  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 104
Relativna atomska masa (261,11)
Naziv na hrvatskom Rutherfordij
Internacionalni naziv Rutherfordium
Oksidacijska stanja 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 2400 / 5800 (est.)
Elektronegativnost n.a. / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f146d27s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanijeva sk.

RUTHERFORDIJ, Rf
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 10
Masa izotopa:
od 253 do 262

Ključni izotopi

Nuklid: 253^Rf 254^Rf? 255^Rf 256^Rf 257^Rf 258^Rf 259^Rf 260^Rf 261^Rf 262^Rf
Atomska masa: 257,102950 258,103430 259,105530 260,106300 261,108690
Vrijeme poluraspada (T1/2): 1,5 s 5 x 10^-4 s 1,4 s 7 x 10^-3 s 4,8 s 0,013 s 3,0 s 0,020 s 65 s 0,047 s
Način raspada i energija (MeV): SF; alfa? SF SF; alfa? alfa; SF alfa (9,20); SF SF; alfa? alfa (9,20); SF SF alfa (8,60); SF? SF
Nuklearni spin:
Nuklearni magnetski moment:
Korištenje:

 Početna za: RUTHERFORDIJ, Rf

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku