Info Pomoć  

 Početna za: OSMIJ, Os  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 76
Relativna atomska masa 190,23
Naziv na hrvatskom Osmij
Internacionalni naziv Osmium
Oksidacijska stanja -2, 0, 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8
Talište / Vrelište (K) 3327 / 5300
Elektronegativnost 2,2 / 4,9 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d66s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 8 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

OSMIJ, Os
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 3327
Vrelište/K: 5300
Hspajanja/kJ mol^-1: 29,3
Hisparavanja/kJ mol^-1: 627,6
Gustoća/kg m^-3: 22590 [293 K]; 20100 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 87,6 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 8,43
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +6,5 x 10^-10 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 32,6 24,7
(g) 791 745 192,573 20,786

 

  Početna za: OSMIJ, Os  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku