Info Pomoć  

 Početna za: VODIK, H  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 1
Relativna atomska masa 1,00794(7)
Naziv na hrvatskom Vodik
Internacionalni naziv Hidrogenium
Oksidacijska stanja -1, 0, [1]
Talište / Vrelište (K) 14,01 / 20,28
Elektronegativnost 2,20 / 7,18 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 1s1
Element je Nemetal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Niti jednu

VODIK, H
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 3
Masa izotopa:
od 1 do 3 

Ključni izotopi

Nuklid: 1^H 2^H 3^H
Atomska masa: 1,007825035 2,014101779 3,01605
Prirodna količina (%): 99,985 0,015 0
Nuklearni spin: 1/2 1 1/2
Nuklearni magnetski moment: +2,7928456 +0,8574376 +2,97896
Korištenje: NMR NMR R, D

Vodik 3^H, tricij, ima poluživot 12,26 godina i oslobađa ß- zračenje energije 0,01861 MeV.  Y zračenje nije zastupljeno.

 Početna za: VODIK, H

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku