Info Pomoć  

 Početna za: FRANCIJ, Fr  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 87
Relativna atomska masa 223,0197
Naziv na hrvatskom Francij
Internacionalni naziv Francium
Oksidacijska stanja 1
Talište / Vrelište (K) 300 / 950
Elektronegativnost 0,7 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 7s1
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Alkalijski metali

FRANCIJ, Fr
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 30
Masa izotopa:
od 201 do 229

Ključni izotopi

Nuklid: 210^Fr 211^Fr 212^Fr 221^Fr 222^Fr 223^Fr* 224^Fr 225^Fr 227^Fr
Atomska masa: 209,996340 210,995490 211,996130 221,014230 223,019733 224,023220 225,025590 227,031770
Vrijeme poluraspada (T1/2): 3,2 min 3,10 min 20 min  4,8 min 14,3 min 21,8 min 2,7 min 3,9 min 2,48 min
Način raspada i energija (MeV): alfa (6,670);, EC (6,2); gama alfa (6,660); EC (4,58); gama alfa (6,529) 43%; EC (5,08), 57%; gama alfa (6,457); gama beta- (2,08); gama beta- (1,149); gama beta- (2,82); gama beta- (1,850) beta- (2.4)
Nuklearni spin: 6+ 9/2- 5+ 5/2- 2- 3/2+ 1- 3/2 1/2
Nuklearni magnetski moment: +4,4 +4,0 +4,6 +1,58 0,63 +1,17 +0,40 +1,07 +1,50
*tragovi ovog izotopa se pojavljuju prirodno

 Početna za: FRANCIJ, Fr

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku