Info Pomoć  

 Početna za: BAKAR, Cu  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 29
Relativna atomska masa 63,546
Naziv na hrvatskom Bakar
Internacionalni naziv Cuprum
Oksidacijska stanja 0, 1, [2], 3, 4
Talište / Vrelište (K) 1356,6 / 2840
Elektronegativnost 1,90 / 4,48 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 11 / Ib
Spada u skupinu Bakrova sk.

BAKAR, Cu
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

Minerali: Kristali čistog bakra se pojavljuju prirodno i postoje mala nalazišta u SAD-u, Njemačkoj, Zambiji, Čileu i Italiji.

 

Mineral Formula Gustoća Tvrdoća Struktura
Atakamit Cu2Cl(OH)3 3,77 3-3,5 ortorompska
Azurit Cu(CO3)2(OH)2 3,773 3,5-4 monoklinska
Bornit Su5FeS4 5,07 3 tetragonska
Brohantit Cu4(SO4)(OH)4 3,97 3,5-4 monoklinska
Halkantit CuSO4.5H2O 2,286 2,5 triklinska
Halkocit Cu2S 5,7 2,5-3 heksagonska
Halkopirit CuFeS2 4,2 3,5-4 tetragonska

Glavne rude: halkopirit daje oko 80% svjetske proizvodnje bakra (sa srebrom i zlatom kao nusproduktima), halkantit, brohantit.

Svjetska proizvodnja/m^3 godina: 6,54 x 10^6

Rezerve: 310 x 10^6 tona

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljivo u obliku poluga, folije, praha, žice. (SIGURNO)

 

 Početna za: BAKAR, Cu

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku