Info Pomoć  

 Početna za: BAKAR, Cu  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 29
Relativna atomska masa 63,546
Naziv na hrvatskom Bakar
Internacionalni naziv Cuprum
Oksidacijska stanja 0, 1, [2], 3, 4
Talište / Vrelište (K) 1356,6 / 2840
Elektronegativnost 1,90 / 4,48 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 11 / Ib
Spada u skupinu Bakrova sk.

BAKAR, Cu
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

BIOLOŠKI PODACI

Biološka uloga: Esencijalan za sve vrste.

Toksičnost
Toksični unos: 85 g metala; 20 g CuSO4
Smrtonosna doza: 60 g CuSO4; LDˇ50 (sulfat, oralno, štakor) = 300 mg kg^-1

Opasnosti: I mala količina od samo 30 g CuSO4 može biti smrtonosna ako se proguta.

Količina u čovjeku

Krv/mg dm^-3: 1,01
Kosti/ppm: 1 - 26
Jetra/ppm: 30
Mišići/ppm: 10
Dnevno potrebna količina: 0,50 - 6 mg
Ukupna masa elementa u 70 kg teškoj (prosječnoj) osobi: 72 mg

 

  Početna za: BAKAR, Cu

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku