Info Pomoć  

 Početna za: BAKAR, Cu  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 29
Relativna atomska masa 63,546
Naziv na hrvatskom Bakar
Internacionalni naziv Cuprum
Oksidacijska stanja 0, 1, [2], 3, 4
Talište / Vrelište (K) 1356,6 / 2840
Elektronegativnost 1,90 / 4,48 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 11 / Ib
Spada u skupinu Bakrova sk.

BAKAR, Cu
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 18
Masa izotopa:
od 58 do 73

Ključni izotopi

Nuklid: 63^Cu 65^Cu*
Atomska masa: 62,9295989 64,9277929
Prirodna količina (%): 69,17 30,83
Nuklearni spin: 3/2- 3/2-
Nuklearni magnetski moment: +2,2233 +2,3817
Korištenje: E, NMR E, NMR

 Početna za: BAKAR, Cu

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku