Info Pomoć  

 Početna za: KADMIJ, Cd  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 48
Relativna atomska masa 112,411
Naziv na hrvatskom Kadmij
Internacionalni naziv Cadmium
Oksidacijska stanja 1, [2]
Talište / Vrelište (K) 594,1 / 1038
Elektronegativnost 1,69 / 4,33 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 12 / IIb
Spada u skupinu Cinkova sk.

KADMIJ, Cd
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 594,1
Vrelište/K: 1038
Hspajanja/kJ mol^-1: 6,11
Hisparavanja/kJ mol^-1: 99,87
Gustoća/kg m^-3: 9650 [298 K]; 7996 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 96,8 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 13,00
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -2,21 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 51,76 25,98
(g) 112,01 77,41 167,746 20,786

 

  Početna za: KADMIJ, Cd  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku