Info Pomoć  

 Početna za: BOR, B  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 5
Relativna atomska masa 10,811
Naziv na hrvatskom Bor
Internacionalni naziv Bor
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 2573 / 3931
Elektronegativnost 2,04 / 4,29 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Borova skupina

BOR, B
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 6
Masa izotopa:
od 8 do 13

Ključni izotopi

Nuklid: 10^B 11^B
Atomska masa: 10,0129369 11,0093054
Prirodna količina (%): 19,09 80,10
Nuklearni spin: 3+ 3/2-
Nuklearni magnetski moment: +1,80065 +2,688637
Korištenje: NMR NMR

 Početna za: BOR, B

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku