Info Pomoć  

 Početna za: ARGON, Ar  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 18
Relativna atomska masa 39,948
Naziv na hrvatskom Argon
Internacionalni naziv Argonum
Oksidacijska stanja 0
Talište / Vrelište (K) 83,78 / 87,29
Elektronegativnost n.a. / 7,70 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p6
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plinovi

ARGON, Ar
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 15
Masa izotopa:
od 32 do 46

Ključni izotopi

Nuklid: 36^Ar 38^Ar 40^Ar
Atomska masa: 35,96754552 37,9627325 39,9623837
Prirodna količina (%): 0,337 0,063 99,600
Nuklearni spin: 0+ 0+ 0+
Nuklearni magnetski moment: 0 0 0
Korištenje:

 Početna za: ARGON, Ar

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku