Info Pomoć  

 Početna za: UNUNKVADIJ, Uuq  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 114
Relativna atomska masa (289)
Naziv na hrvatskom Ununkvadij
Internacionalni naziv Ununquadium
Oksidacijska stanja Vjer. 4
Talište / Vrelište (K) Vjer. (s) pri SU
Elektronegativnost Nepoznata
Konfiguracija zadnje ljuske ?
Element je Metal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

UNUNKVADIJ, Uuq
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: /
Vrelište/K: /
Hspajanja/kJ mol^-1: /
Hisparavanja/kJ mol^-1: /
Gustoća/kg m^-3: /
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: /
Molarni volumen/ cm^3: /
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: /

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
/ / / / /
/ / / / /

 

  Početna za: UNUNKVADIJ, Uuq  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku