Info Pomoć  

 Početna za: NEON, Ne  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 10
Relativna atomska masa 20,1797
Naziv na hrvatskom Neon
Internacionalni naziv Neon
Oksidacijska stanja 0
Talište / Vrelište (K) 24,48 / 27,10
Elektronegativnost n.a. / 10,6 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p6
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plin

NEON, Ne
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Kao i ostali plemeniti plinovi, dobiva se ukapljivanjem i frakcijskom destilacijom tekućeg zraka (vidi dobivanje argona, helija, kisika i dušika). Za većinu primjena nije potreban potpuno čist tako da neon tehničke čistoće obično sadrži primjese argona i kriptona. Pri standardnim uvjetima, neon je jednoatoman plin bez boje, mirisa i okusa. U čvrstom stanju ima plošno centriranu kubičnu strukturu. U prirodi postoji kao smjesa tri stabilna izotopa: 2ONe, 21Ne i 22Ne, a registrirano je postojanje još deset izotopa (neki su umjetno dobiveni) i svi imaju kratka vremena poluraspada (najduže živući izotop ima vrijeme poluraspada 3,38 minuta). Ako kroz plinoviti neon pri sniženom tlaku dođe do električnog pražnjenja, javlja se intenzivna narančasta svjetlost kao posljedica brojnih emisijskih linija u tom dijelu spektra. Stoga se ajviše upotrebljava za punjenje reklamnih svijetlećih cijevi (neonske svijetleće reklame).

Neon tek pri posebnim uvjetima (prisutnost električnog pražnjenja, povišeni tlak, prisutnost jakih dipolnih molekula u smjesi) može dati mali broj nestabilnih "spojeva", prvenstveno s fluorom. Hidridi neona nisu registrirani niti pri visokim tlakovima.

Pored navedene primjene za punjenje svijetlećih reklama, neonom se pune neki laseri. Smjesa He-Ne bila je upotrijebljena u prvom laseru, a oni i danas imaju relativno velike primjene. Koristi se za visokonaponske indikatore, a katkad i kao rashladno sredstvo umjesto skupog helija.

 Početna za: NEON, Ne

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku