Info Pomoć  

 Početna za: HOLMIJ, Ho  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 67
Relativna atomska masa 164,93032
Naziv na hrvatskom Holmij
Internacionalni naziv Holmium
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 1747 / 2968
Elektronegativnost 1,23 / 3,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f116f2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

HOLMIJ, Ho
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Od ostalih lantanida izdvaja se pomoću ionskih izmjenjivača i ekstrakcijom iz otopina. Može se dobiti redukcijom anhidrida klorida ili fluorida kalcijem, a čistoća mu je 99,8%. Za komercijalne potrebe holmij se dobiva iz nusproizvoda nastalih kod dobivanja itrija.

U prirodi postoji samo jedan stabilan izotop holmija masenog broja 165, a do danas su registrirana ili proizvede na još 24 nestabilna izotopa (od kojih devet ima izomere). Najduže živući izotop 163Ho ima vrijeme poluraspada 4570 g.

Holmij se upotrebljava kao poluvodički i laserski materijal te za termoelektrične uređaje. Tvori spojeve u kojima ima oksidacijski broj +3, npr. holmijev oksid, HO2O3 i holmijev hidroksid, Ho(OH)3 i HoO(OH). Holmijeve soli žute su boje.

 

 Početna za: HOLMIJ, Ho

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku