Info Pomoć  

 Početna za: FERMIJ, Fm  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 100
Relativna atomska masa 257,0951 (Fm-257)
Naziv na hrvatskom Fermij
Internacionalni naziv Fermium
Oksidacijska stanja 2, [3], 4
Talište / Vrelište (K) n.a. / n.a.
Elektronegativnost 1,3 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f127s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

FERMIJ, Fm
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Može se dobiti djelovanjem neutrona na izotop 239Pu (uz sukcesivne zahvate elektrona i beta-raspade), bombardiranjem izotopa uranija 238U jezgrama kisika ili "teškog" željeza te djelovanjem alfa-čestica na izotope kalifornija.

Poznato je osamnaest izotopa termija s masenim brojem od 242-259 i svi su radioaktivni s vremenom poluraspada od pola minute do 100 dana. Izotopi 248Fm, 249Fm i 250Fm raspadaju se uz emisiju alfa-čestica, 2S1Fm i 253Fm raspadaju se emisijom alfa-čestica i zahvatom elektrona, kod 252Fm, 254Fm i 255Fm zapažena je spontana fisija, a kod izotopa 2S6Fm dominira spontana fisija. Kemijska svojstva termija istraživana su na mikrogramskim količinama metodom praćenja tragova ("tracera") i čini se da u vodenim otopinama postoji samo s oksidacijskim brojem +3. Fermij nije izoliran u makroskopskim količinama pa nema niti konkretne primjene.

 Početna za: FERMIJ, Fm

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku