Info Pomoć  

 Početna za: EINSTEINIJ, Es  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 99
Relativna atomska masa 252,083 (Es-252)
Naziv na hrvatskom Einsteinij
Internacionalni naziv Einsteinium
Oksidacijska stanja 2, [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1130+-30 / n.a.
Elektronegativnost 1,3 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f117s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

EINSTEINIJ, Es
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Einsteinij se može dobiti bombardiranjem transuranida alfa-česticama i bombardiranjem plutonija jezgrama lakih elemenata kao što su jezgre ugljika, kisika, bora ili dušika. Mjerljive količine einsteinija s masom reda veličine mikrograma dobivaju se, zajedno s kalifornijem, dugotrajnim ozračivanjem plutonija 239Pu u običnom nuklearnom reaktoru, a zatim u izotopskom reaktoru s jakim tokom neutrona. Odvajanje od kalifornija provodi se kemijski.

Otkriveno je četrnaest izotopa einsteinija s masenim brojevima od 243 do 256. Tri izotopa imaju i po jedno izomerno stanje koja imaju vremena poluraspada od nekoliko dana do pet mjeseci. Najstabilniji je izotop s masenim brojem 252 s vremenom poluraspada od 1.29 godina.

Einsteinij je izoliran u vrlo malim količinama, a pokazuje kemijska svojstva tipična za trovalentne aktinoide.

 Početna za: EINSTEINIJ, Es

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku