Info Pomoć  

 Početna za: DARMSTADTIJ, Ds  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 110
Relativna atomska masa (271)
Naziv na hrvatskom Darmstadtij
Internacionalni naziv Darmstadtium
Oksidacijska stanja n.a.
Talište / Vrelište (K) n.a. / n.a.
Elektronegativnost n.a. / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f146d97s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

DARMSTADTIJ, Ds
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: /
Vrelište/K: /
Hspajanja/kJ mol^-1: /
Hisparavanja/kJ mol^-1: /
Gustoća/kg m^-3: /
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: /
Molarni volumen/ cm^3: /
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: /

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) / / / /
(g) / / / /

 

  Početna za: DARMSTADTIJ, Ds  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku