Info Pomoć  

 Početna za: KOBALT, Co  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 27
Relativna atomska masa 58,93320
Naziv na hrvatskom Kobalt
Internacionalni naziv Cobaltum
Oksidacijska stanja -1, 0, 1, [2], 3, 4, 5
Talište / Vrelište (K) 1768 / 3143
Elektronegativnost 1,88 / 4,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d74s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 9 / VIIIb
Spada u skupinu Trijada željeza

KOBALT, Co
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1768
Vrelište/K: 3143
Hspajanja/kJ mol^-1: 15,2
Hisparavanja/kJ mol^-1: 382,4
Gustoća/kg m^-3: 8900 [293 K]; 7670 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 100 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 6,62
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: 6,24 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 30,04 24,81
(g) 424,7 380,3 179,515 23,020

 

  Početna za: KOBALT, Co  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku