Info Pomoć  

 Početna za: TALIJ, Tl  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 81
Relativna atomska masa 204,3833
Naziv na hrvatskom Talij
Internacionalni naziv Thallium
Oksidacijska stanja 1, 3
Talište / Vrelište (K) 576,7 / 1730
Elektronegativnost 1,62 / 3,2 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p1
Element je Metal
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Borova skupina

TALIJ, Tl
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Dobivanje talija:

Kako talija ima u piritu, uglavnom se dobiva kao nusproizvod pri dobivanju sumporne kiseline iz lebdeće prašine i mulja olovnih komora. Iz njih se izolira kuhanjem s razrijeđenom sumpornom kiselinom, zatim filtriranjem nakon čega se filtrat tretira klorovodičnom kiselinom da bi se talij dobio u obliku talijevog(I)-klorida (TlCl). Elektrolizom ove soli lako se dobiva elementarni talij. Talij se može dobiti i elektrolizom otopina drugih soli.


Svojstva i upotreba talija:

Talij je plavosiv, sjajan metal koji stajanjem na zraku dobiva tamno sivu boju. Vrlo je mekan i lako se reže nožem, a vrlo je pogodan za postupke ekstruzije (izvlačenja). Na vlažnom zraku se oksidira pa se mora čuvati u petroleju. Zagrijavanjem do viših temperatura izgara lijepim zelenim plamenom u oksid. Pri sobnoj temperaturi u prisutnosti zraka voda ga polako nagriza pri čemu se stvara hidroksid. Zbog negativnoga redukcijskog potencijala otapa se u svim kiselinama (najbolje u dušičnoj), osim u klorovodičnoj zbog netopljivosti talijevog(I)-klorida. Stvara legure s brojnim metalima, kao što su magnezij, kadmij, srebro, cink, živa i drugi.

Prirodni talij je smjesa dva stabilna izotopa 203Tl (29,524%) i 2o5l (70,476%), a poznato je i još osamnaest prirodnih radioaktivnih izotopa, uglavnom kratkoživućih (osim izotopa 204Tl kojemu je vrijeme poluraspada t1/2 = 4,07g.). Određen broj izotopa dobiven je umjetno. Za talijeve izotope karakteristično je da imaju velik broj izomera - čak sedamnaest.

Upotreba talija do danas je dosta ograničena i to uglavnom na neke njegove spojeve. Elementarnim talijem se aktivira (dopira) kristal NaCl za nanos na elektrode (tzv. dinode) električnih fotomultiplikatora. Talijev bromojodid služi za izradu IC-transparentnih 'prozora' na IC-kamerama, a talijev oksisulfid za detekciju IC-zračenja. Ove se tvari stoga koriste u telekomunikacijskoj tehnici. U malim količinama talijeve soli se stavljaju u balon žarulja sa žarnom niti gdje kod gorenja uklanjaju i posljednje ostatke kisika i na taj način produžuju radni vijek žarulja. Smjesa talija sa selenijem, sumporom i arsenom istražuje se u svrhu proizvodnje izuzetno niskotaljivog stakla s potencijalnom primjenom u poluvodičkoj tehnici. Talij se upotrebljava i za izradu posebnog optičkog stakla s velikim indeksom lama, za izradu nekih legura, a može se koristiti u liječenju kožnog lišaja i drugih kožnih infekcija. Njegovi topljivi spojevi, npr. Tl2SO4, upotrebljavu se za uništavanje štetočina i nametnika u poljoprivredi.

Talij i njegovi spojevi su otrovni i kancerogeni za ljude i životinje. Koncentracija talija u radnom prostoru ne bi smjela prijeći 0,1 mg/m3.


Spojevi talija:

Talij u spojevima ima oksidacijski broj +1 i +3, a stabilniji i važniji su spojevi u kojima mu je oksidacijski broj +1. Spojevi u kojima je prividno ion Tl2+ zapravo su kompleksne soli koje sadrže ione Tl+ i Tl3+, a spojevi s oksidacijskim brojem +3 jaka su oksidacijska sredstva.

-Talijevi(I)-halogenidi: TlF je topljiv u vodi, TlCl, TlBr i TlI nisu. Kristali TlBr i TlI koriste se kao detetori infracrvenog zračenja.

-Talijev(I)-hidroksid (TlOH) lako je topljiv u vodi te daje jaku lužinu. Lako veže CO2.

-Talijev(I)-karbonat (Tl2CO3) jedini je u vodi lako topljivi karbonat teškog metala, a u vodenoj otopini reagira jako lužnato zbog hidrolize.

-Talijev(I)-sulfat (Tl2SO4) izomorfan je s kalijevim sulfatom i s drugim sulfatima daje dvostruke sulfate.

-Talijev(I)-sulfid (Tl2S) nastaje kao crn talog uvođenjem sumporovodika u otopine talijevih(I)-soli. Koristi se u fotoćelijama za detekciju infracrvenog zračenja.

-Talij(III)-oksid (Tl2O3) može se dobiti zagrijavanjem metala na zraku ili taloženjem Tl3+ iona s alkalijama. Ne stvara hidrate.

 

 Početna za: TALIJ, Tl

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku