Info Pomoć  

 Početna za: MEITNERIJ, Mt  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 109
Relativna atomska masa (268)
Naziv na hrvatskom Meitnerij
Internacionalni naziv Meitnerium
Oksidacijska stanja 1, [2], 3, 4
Talište / Vrelište (K) n.a. / n.a.
Elektronegativnost n.a. / n.a.*
Konfiguracija zadnje ljuske n.a. / n.a.**
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 8 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

MEITNERIJ, Mt
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 1
Masa izotopa:
266

Ključni izotopi

Nuklid: 266^Mt
Atomska masa: 266,1378
Vrijeme poluraspada (T1/2): 3,4 x 10^-3 s
Način raspada i energija (MeV): alfa
Nuklearni spin: /
Nuklearni magnetski moment: /
Korištenje:

 Početna za: MEITNERIJ, Mt

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku