Info Pomoć  

 Početna za: HASIJ, Hs  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 108
Relativna atomska masa (269)
Naziv na hrvatskom Hasij
Internacionalni naziv Hassium
Oksidacijska stanja n.a. / n.a.
Talište / Vrelište (K) n.a. / n.a.
Elektronegativnost n.a. / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f146d67s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 8 / VIIIa
Spada u skupinu Platinski elementi

HASIJ, Hs
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 3
Masa izotopa:
od 263 do 265

Ključni izotopi

Nuklid: 264^Hs 265^Hs
Atomska masa: 264,129 264,129
Vrijeme poluraspada (T1/2): 8 x 10^-5 s 2 x 10^-3 s
Način raspada i energija (MeV): alfa; SF alfa
Nuklearni spin:
Nuklearni magnetski moment:
Korištenje:

 Početna za: HASIJ, Hs

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku