Info Pomoć  

 Početna za: UNUNBIJ, Uub  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 112
Relativna atomska masa (285)
Naziv na hrvatskom Ununbij
Internacionalni naziv Ununbium
Oksidacijska stanja Nepoznata1
Talište / Vrelište (K) Neoiznati2
Elektronegativnost Nepoznata3
Konfiguracija zadnje ljuske ?*
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 12 / IIb
Spada u skupinu Cinkova sk.

UNUNBIJ, Uub
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 429,32
Vrelište/K: 2353
Hspajanja/kJ mol^-1: 3,27
Hisparavanja/kJ mol^-1: 226,4
Gustoća/kg m^-3: 7310 [298 K]; 7032 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 81,6 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 15,71
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -7,0 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 57,82 26,74
(g) 243,30 208,71 173,79 20,84

 

  Početna za: UNUNBIJ, Uub  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku