Info Pomoć  

 Početna za: TERBIJ, Tb  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 65
Relativna atomska masa 158,92534
Naziv na hrvatskom Terbij
Internacionalni naziv Terbium
Oksidacijska stanja [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1629 / 3396
Elektronegativnost n.a. / 3,2 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f96s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

TERBIJ, Tb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1629
Vrelište/K: 3396
Hspajanja/kJ mol^-1: 16,3
Hisparavanja/kJ mol^-1: 391
Gustoća/kg m^-3: 8229 [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 11,1 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 19,31
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +1,15 x 10^-5 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 73,22 28,91
(g) 388,7 349,7 203,58 24,56

 

  Početna za: TERBIJ, Tb  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku