Info Pomoć  

 Početna za: RODIJ, Rh  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 45
Relativna atomska masa 102,90550
Naziv na hrvatskom Rodij
Internacionalni naziv Rhodium
Oksidacijska stanja -1, 0, 1, 2, [3], 4, 5, 6
Talište / Vrelište (K) 2239 / 4000
Elektronegativnost 2,28 / 4,30 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d85s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

RODIJ, Rh
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 2239
Vrelište/K: 4000
Hspajanja/kJ mol^-1: 21,55
Hisparavanja/kJ mol^-1: 495,4
Gustoća/kg m^-3: 12410 [293 K]; 10650 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 150 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 8,29
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +1,36 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 31,51 24,98
(g) 556,9 510,8 185,808 21,012

 

  Početna za: RODIJ, Rh  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku