Info Pomoć  

 Početna za: OLOVO, Pb  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 82
Relativna atomska masa 207,20
Naziv na hrvatskom Olovo
Internacionalni naziv Plumbum
Oksidacijska stanja 2, 4
Talište / Vrelište (K) 600,65 / 2013
Elektronegativnost 2,33
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p6
Element je Metal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

OLOVO, Pb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 6
Masa izotopa:
od 8 do 13

Ključni izotiopi

Nuklid: 204^Pb 206^Pb 207^Pb 208^Pb
Atomska masa: 203,973020 205,974440 206,975872 207,976627
Prirodna količina (%): 1,4 24,1 22,1 52,4
Nuklearni spin: 0+ 0+ 1/2- 0+
Nuklearni magnetski moment: +0,58219
Korištenje: E E, NMR E

 Početna za: OLOVO, Pb

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku