Info Pomoć  

 Početna za: GALIJ, Ga  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 31
Relativna atomska masa 69,723
Naziv na hrvatskom Galij
Internacionalni naziv Galium
Oksidacijska stanja 1, 2, [3]
Talište / Vrelište (K) 302,93 / 2676
Elektronegativnost 1,81 / 3,2 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s24p1
Element je Metal
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Borova skupina

GALIJ, Ga
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Galij je 1875. otkrio Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran u Parizu.

Opis: Galij je mekani, srebrnkasto-bijeli metal koji ima najveći temperaturni raspon u kojem se nalazi u tekućem stanju. Stabilan je na zraku i u vodi; raspada se u kiselinama i lužinama. Galij ima svojstva poluvodiča, posebno kao galijev arsenid. Koristi se u svjetlećim diodama (LED) i mikrovalnoj opremi.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 30

Radijus / pm
Ionski: Ga3+ 62; Ga+ 113
Atomski: 122
Kovalentni: 125

Elektronegativnost

Pauling: 1,81
Allred: 1,82
Apsolutna: 3,2 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Ga^1 s2 Ga2O, GaCl2, itd. (Ga2Cl4 je zapravo Ga^1[Ga^3Cl4])
Ga^2 s1 [Ga2Cl6]^2-
Ga^3 d10 Ga2O3, Ga(OH)3, [Ga(OH2)6]^3+ (aq), GaF3, Ga2Cl6, [GaCl6]^3-

 

  Početna za: GALIJ, Ga

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku